Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas pārstāvis Miķelis Grīviņš, turpinot tēmu par pētījumu komercializāciju, sarunājas ar Solvitu Kostjukovu,...View Details

Ierakstā Miķelis Grīviņš sarunājas ar Laumu Muižnieci, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju departamenta direktori, aktualizējot j...View Details

Ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Ph.D. Baibu Prūsi. Viņa ir konsultatīvo padomju locekle Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis...View Details

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Rīg...View Details

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Lat...View Details

Septītajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Gr...View Details

Sestajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīv...View Details

Piektajā "ZINĀTNES ZĪMES" ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicina uz sarunu par projektu pieteikumu sagatavošanu Latvijas Universitātes Atomfizikas...View Details

Ceturtajā ierakstā Miķelis Grīviņš no LZP ekspertu komisijas aicina uz sarunu par akadēmisko publikāciju citējamību un žurnālu zinātnisko ietekmi Gitu...View Details

Trešajā ierakstā Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Baltic Studies centre pētnieks  Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš, aicina uz sarunu par atvērto zinātni ...View Details

Older Episodes »

Play this podcast on Podbean App