30. aprīlī plānota "Zinātnieku nakts 2021", tāpēc šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes prorektoru dabas, tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā pro...View Details

Šoreiz sarunā ar Guntaru Kitenbergu Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Fizikas nodaļas vadītāju tika aktualizētas ...View Details

Šoreiz saruna ar Ingmāru Kreišmani- Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītāju, kurš pārrauga dažādu pētniecības projektu iz...View Details

Uz sarunu aicināta Dr.sc.soc. Signe Mežinska - Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošo pētnieci, bioētikas speci...View Details

Šīs sarunas tēma- tīkli.  Uz sarunu aicināts Tālis Tisenkopfs- Baltic Studies centre vadošais pētnieks, kurš raksturo savu pieredzi veidojot Eiropas l...View Details

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas pārstāvis Miķelis Grīviņš, turpinot tēmu par pētījumu komercializāciju, sarunājas ar Solvitu Kostjukovu,...View Details

Ierakstā Miķelis Grīviņš sarunājas ar Laumu Muižnieci, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju departamenta direktori, aktualizējot j...View Details

Ierakstā Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Ph.D. Baibu Prūsi. Viņa ir konsultatīvo padomju locekle Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis...View Details

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Rīg...View Details

Šoreiz Latvijas Zinātnes padomes (LZP) ekspertu komisijas pārstāvis, Baltic Studies centre pētnieks Dr.sc.soc. Miķelis Grīviņš aicinājis uz sarunu Lat...View Details

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App